Významné dopravné tepny a osídlené oblasti medzi Alpami a Karpatmi sú prekážkou tradičnej migračnej cesty divej zveri.

Udržiavanie a vytvorenie vhodných krajinných štruktúr, zelených mostov a územného plánovania možné umožňuje obnovu tohto Alpsko-karpatského koridoru do roku 2022.

Ľudia v regióne budú mať úžitok z ekologickej siete, atraktívneho rekreačného územia a ďalších výhod ekosystému.

Potrebné opatrenia boli včlenené do cezhraničného Akčného plánu a uskutočnili sa aj prvé pilotné opatrenia a jeho prípravu pre nadchádzajúce roky.

Projekt AKK Centrope/ Add-on 2009 - 2013

 

 

 

 

Ekodukt ponad dial´nicu Ostautobahn (AT) je hotové

Novembra 2013 výstavba ekoduktu ponad diaľnicu A4 pri Göttlesbrunne-Arbesthali sa ukončil.

Viac informácií...

 

 

 

Zažite Alpsko-Karpatský Koridor

13. júla 2013: Otvorenie odpocinku- a informacných objectov pozdlž cyklotrasy AKK, pri Kellerberg v Hohenau an der March Cyklotrasy AKK (Otvorenie 22.4.2012, Hainburg an der Donau)

Bližšie informácie: pozri "Sprostredkovat´ a priblížit´ prírodu verejnosti a Cyklotrasa AKK"

 

 

 

 

"Projekt AKK vo vesmíre"

Projekt AKK Centrope bol prezentovaný v rámci putovnej výstavy European Space Expo, ktorá má za ciel sprístupnit vesmírne technológie a ich vplyv na každodenný život. Výstavu navštívilo už  viac ako 100-tisíc návštevníkov v Kodani, Toulouse, Viedni, Hannoveri, Bruseli, Helsinkách, Londýne, Madride, Budapešti,  Dubline ako i v Bratislave.

Projekt AKK reprezentoval príklad využitia technológie satelitného snímkovania povrchu Zeme v rámci ochrany krajiny a diverzity fauny a flóry.  Išlo konkrétne o využitie ortofoto snímok povrchu Zeme na identifikovanie možných bariér v migrácií volne žijúcej zvery.  V rámci prednášky boli návštevníci oboznámení s myšlienkou projektu, ako i doteraz realizovanými aktivitami. Projekt reprezentoval  zástupca projektového partnera SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU v Bratislave Vladimír Ondrejicka.
Viac o výstave...

"Životný priestor bez hraníc pre cloveka a zver" - 4. decembra 2012

v zámku Schloss Orth, 2304 Orth an der Donau, Rakúsko.

– projekty “Ramsar-SKAT” a “ Alpsko-karpatský-koridor”

 

 

 

 

 

Podpis Vyhlásenia o spolocnom zámere k AKK

30.1.2012 Medzinárodná konferencia pre Alpsko-karpatský koridor v Bratislave, Slovensko – Podpis Memoranda o porozumení.
Bližšie informácie: pozri „Prevziať zodpovednosť“

 

RegioStars Awards 2012

Projektu "Alpsko Karpatský Koridor"  je vo finále "RegioStars Awards 2012", category 2 Sustainable Growth – eco-system services

Bližšie informácie....


Spätná väzba

Zašlite nám vašu spätnú väzbu k projektu na:

sylvia.hysek@euregio-weinviertel.eu

 


Video spravá Schwaiger Sisters